Start Firmaknapp DyserKnapp KeblerKnapp SveiseglKnapp AndreKnapp

 


Skjærebrennere

  ACETYLEN

MAPP

PROPAN

SKJÆRE-
BRENNERUTSTYR


SIKKERHETSUTSTYR

SIKKERHETSUTSTYR

BV11 retursperreventil til AC.
BV11 retursperreventil til OX.

 


B 11 Retursperreventil AC 1/4" slangesokkel
B 11 Retursperreventil OX 1/4" slangesokkel
B 11 Retursperreventil AC 3/8" slangesokkel
B 11 Retursperreventil OX 3/8" slangesokkelHi-Lo 2500 Oxygen
Hi-Lo 2500 Acetylen
Hi-Lo 2500 Propan
Hi-Lo 2500 Mapp

Hi-Lo tilbakeslagsventil Oxygen
Hi-Lo tilbakeslagsventil Acetylen
Hi-Lo tilbakeslagsventil Propan
Hi-Lo tilbakeslagsventil Mapp